3. ve 4. Parti Lojistik

Üçüncü Parti Lojistik

İşletmelerin lojistik faaliyetlerinde dış kaynak olarak kullanmak suretiyle   gerçekleştirdikleri faaliyetler 3. Parti Lojistik (3PL) olarak tanımlanır. Tanım içerisinde yer alan ‘üçüncü’ kavramının daha rahat anlaşılabilmesi açısından birinci ve ikinci parti kavramlarının da açıklanması yerinde olur.

Birinci Parti: Üretici, toptancı, perakendeci ve gönderici,

İkinci Parti: Birinci partinin doğrudan müşterisi(tedarikçisi) konumundaki işletme

Üçüncü Parti: Lojistik aracılar; Freight Forwarder,hizmet sağlayıcı, taşıyıcı, antrepo işletmecisi vb.

Standart 3PL hizmeti sağlayıcıları : Bu şirketler, toplama, ambalajlama, depolama ve dağıtım gibi en temel lojistik hizmetlerini verirler. 3PL hizmeti vermek söz konusu şirketlerin büyük çoğunluğu için temel fonksiyon değildir.

Dördüncü Parti Lojistik

Günümüzde organizasyonların kapsamlı gereksinimlerini karşılayabilmek için müşterilerinin özgül isteklerini de içeren kapsamlı arz zinciri yönetimi çözümlerine ihtiyaç duymaktadır. Bu eksikliği gidermek için arz zinciri dış kaynak kullanımında tedarikçiler ve firmalar arasında yeni bir ilişkiyi içeren yeni bir kavram ortaya çıkmıştır. “Dördüncü Parti Lojistik.”

4PL kavramı, 3PL firmalarının yetersiz kalması sonucunda 90’lı yıllarda görülmeye başlanmıştır. 3PL firmalarının genellikle taşıma, depolama gibi belli alanlara yoğunlaşması sebebiyle karmaşık lojistik gereksinimlerine karşılık verememeye başlamışlardır. Bu açığı kapatmak maksadıyla 4PL firmaları karmaşık lojistik zinciri çözümleri üzerine uzmanlık seviyesinde hizmet vermektedirler. 3PL firmaları uygulama ve yürütme bazlı konular üzerinde uzmanlaşırken 4PL yöneticileri ve danışmanları stratejik ve teknolojik destekli konulara yoğunlaşırlar.